EU-parlamentets miljöutskott vill agera mot USA i WTO

Vi har just röstat för mitt yttrande om världshandelns påverkan på klimatförändringarna. Det gick riktigt bra. 52-1 för i miljöutskottet. Kul! Nu ska frågan vidare til ett till utskott och sedan till plenum. Mitt yttrande finns att läsa här (tyvärr får det inte vara längre än så här): trade_clim_holm_sv.pdf  (svenska), trade_clim_holm_en.pdf  (eng)

Det har blivit i viss mån förändrat av de gemensamma ändringsförslag jag och de andra partigrupperna kom överens om. Dessa finns att läsa här:  trade_climate_Holmcolsol_am.doc Läser man de båda får man en ungefärlig uppfattning av hur yttrandet lyder. 

Nedan mitt pressmeddelande.

EU-parlamentets miljöutskott vill agera mot USA i WTO
EU-parlamentets miljöutskott röstade idag till stöd för ett krav från svenske EU-parlamentarikern Jens Holm (v) om att EU agerar mot USA för att de inte skrivit på Kyoto-avtalet.

handel_klimat_vote.jpg 

Utskottet anser att USA och andra industriländer som inte skrivit på Kyoto-avtalet otillbörligt gynnar sin egen industri genom att inte delta i de globala insatserna för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför bör EU föra upp frågan till WTO:s tvistelösningsmekanism.
 
Jens Holm (v), EU-parlamentariker har skrivit det yttrande som idag godkändes av utskottet. 52 ledamöter röstade för yttrandet och en emot.
 
– Alla måste bära sin del av ansvaret för klimatet, säger Jens Holm. Alla länders industri måste delta i insatserna, och USA ska inte slippa undan med att låta sin industri åka snålskjuts på andra länders insatser.
 
Holm uppger att 50 procent av världshandeln är onödig, det vill säga att dessa varor lika gärna hade kunnat producerats lokalt istället för att transporteras mellan länder. Utskottet stödde hans förslag om att transporterna måste krävas på större ansvar för klimatet och bli dyrare, medan lokal produktion ska underlättas. Utskottet kräver också att EU underlättar för ”grön” handel, exempelvis för handel med solenergi och vindkraftsel.
 
Jens Holms yttrande i miljöutskottet gällde ett betänkande om handel och klimatförändringar (Lipietz). Huvudansvaret för betänkandet ligger på utskottet för internationell handel. Betänkandet väntas behandlas i EU-parlamentets plenum under hösten 2007.
 
 
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller svensk mobil 0768 470 328. Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Hemsida: http://www.vguengl.org (foton finns i ”Pressrummet”)


Publicerat

i

av

Etiketter: