SvD: Varför inte fråga folket om EU?

Inlägg publicerat i dagens Svenska Dagbladet:

Varför inte fråga folket om EU?
Öppet brev, postat i Bryssel, till den svenske statsministern:
Bäste Fredrik Reinfeldt!

Lika lite som andra politiker kan vi tala å hela befolkningens vägnar. Men som ledamöter i EU-parlamentet från Frankrike, Holland och Sverige har vi sett våra länders befolkningar rösta nej till förslag som haft bred uppslutning från EU-ledarna. Det finns självklart flera orsaker till detta. Men en av orsakerna är att många människor har upplevt att mer och mer makt har förts över till EU, men att den inte har använts i deras bästa intresse. Det handlar kort sagt om demokratiska nödrop.

Nu står vi återigen inför en situation där det planeras att överföra mer makt till EU. Återigen är i stort sett hela EU-eliten enig: Kommissionen, rådet och majoriteten av EU-parlamentet. Men är befolkningarna med?

I stället för att reda ut detta genom att hålla folkomröstningar tänker man försöka undvika att fråga befolkningarna direkt. Det är mycket möjligt att man kan tvinga igenom ett nytt fördrag på det sättet. Men klyftan mellan befolkningarna och den politiska eliten kommer att växa. Detta är en allvarlig situation. Därför vill vi uppmana dig att lyfta frågan bland dina kolleger, om hur EU:s befolkningar ska tillförsäkras ett direkt inflytande över sin egen framtid. Och vi uppmanar dig att se till att Sverige låter sina medborgare besluta om det så kallade reformfördraget i en folkomröstning.

Ett fredligt Europa kan inte byggas upp utan folkens aktiva medverkan och stöd.

Med vänlig hälsning,

FRANCIS WURTZ
EU-parlamentariker från
Frankrike, ordförande för
vänstergruppen GUE/NGL i
EU-parlamentet

KARTIKA LIOTARD
EU-parlamentariker från
Holland, Socialistpartiet

EVA-BRITT SVENSSON
EU-parlamentariker för
Vänsterpartiet

JENS HOLM
EU-parlamentariker för
Vänsterpartiet


Publicerat

i

av

Etiketter: