USAs vägran att skriva under Kyoto, svar fr kommissionen

Den 23 oktober frågade jag EU-kommissionen vad man ansåg om f d Världsbankschefen Joseph E Stiglitz förslag om att dra USA inför WTOs tvistelösningsinstans eftersom USA inte skrivit under Kyotoprotokollet och därmed otillbörligt gynnar sina företag. Idag fick jag svaret från miljökommissionär Stavros Dimas. Tyvärr var det inte exakt svar på vad jag frågade om. Läs svaret här: stigliz_svar_komm.doc


Publicerat

i

av

Etiketter: