LO-tidningen varnar för superstaten

Intressant ledare i senaste LO-tidningen. Nedan citerar jag ur ledaren några av de negativa konsekvenser som bygget mot en EU-superstat har fört med sig. Läs annars hela ledaren på länken innan.

LO-tidningen skriver:

” •I strid med vad somsades vi anslutningen kan vi inte längre föra en självständig alkoholpolitik. Detta därför att en restriktiv kontroll av alkoholinförseln från utlandet helt plötsligt anses strida mot EG-rätten.

•Apoteksbolagets framtid är osäker, eftersom dess existens kan komma att anses stå i strid med den inre marknadens principer.

•Spelmonopolets vara eller icke vara är just nu föremål för rättslig prövning inom EU.

•Också allmännyttan ifrågasätts med motiveringen att den diskriminerar privata fastighetsägare genom att inte vara vinstdrivande.

•EG-kommissionen har inlett en granskning av det svenska presstödet trots att det var undantaget vid anslutningen.

•Konflikten vid byggandet av en skola i Vaxholm behandlas av EG-domstolen. I praktiken betyder det att den prövar den svenska kollektivavtalsmodellens laglighet.

•EU-kommissionen utfärdar förordningar som i fallet med somaliesvenskarna berövar svenska medborgare deras grundläggande rättigheter.

•EG-kommissionen prövar vilka skilsmässo-regler som ska gälla för svenskar gifta med utländska medborgare.

Utmärkande för alla dessa exempel är att politiska frågor hanteras som om de vore enbart juridiska. EG-rättens omfattning har utsträckts eller kan komma att utsträckas på ett oförutsägbart sätt. Medlemsländerna tvingas på nya lagar som deras parlament aldrig skulle ha godkänt. ”

Dessvärre är det precis så det funkar. Jag tror inte att tjänstemännnen på EU-kommissionen eller i domstolen är onda per se. De tolkar bara EUs fördrag. Och det är just det som är problemet. Fördragen (Romfördraget, Maastricht, Amsterdam etc) slår fast den politiska inriktningen. Och den inriktningen går långt, mycket långt, högerut.


Publicerat

i

av

Etiketter: