Fråga till EU-kommissionen: flammskyddsmedlet dekaBDE

Fråga till EU-kommissionen: flammskyddsmedlet dekaBDE
I RoHS-direktivet har flamskyddsmedlet dekaBDE som finns i olika elektriska och elektroniska produkter undantagits från förbud. Trots detta har kommissionen meddelat att elektriska och elektroniska produkter som innehåller dekaBDE inte utan vidare kan släppas ut på marknaden.

Nu har uppgifter framkommit att föroreningar av nonaBDE som omfattas av förbud förekommer i dekaBDE.
 
Hur höga halter av nonaBDE anser kommissionen är tillåtna i dekaBDE-behandlade produkter, och gör kommissionen tolkningen att enligt RoHS-direktivet får produkter som innehåller högre halter än den tillåtna inte släppas ut på marknaden?


Publicerat

i

av

Etiketter: