Pressmedd (v): Förhandlingarna om Reach bröt samman

2006-11-28
Pressmeddelande vänsterpartiet

Förhandlingarna om Reach bröt samman
Förhandlingarna mellan rådet, parlamentet och kommissionen om den nya kemikalielagstiftningen Reach bröt samman igår kväll. Parlamentets miljöutskotts ordförande avbröt trepartsförhandlingen efter en timme.
 
Det finska ordförandeskapet hade kommit med ett försenat kompromissförslag måndag morgon. På kvällen samma dag startade trepartsförhandlingarna. Alla Reachansvariga ledamöter från parlamentets partigrupper var då överens om att kompromissförslaget från ministerrådet inte var bra nog.
 
Partigrupperna hade dock vitt skilda skäl att avvisa förslaget. Den konservativa gruppen EPP ansåg bland annat att rådets förslag ställde för strikta krav på att testa ämnen. Vänstergruppen GUE/NGL, liberala gruppen ALDE, De Gröna och socialistgruppen PSE ansåg istället att rådets förslag hade för svaga regler om att farliga ämnen ska ersättas när det finns mindre farliga alternativ, för svaga regler om registrering av ämnen och för svaga krav på information till konsumenterna.
 
Jens Holm (v), EU-parlamentariker, är Reachansvarig för vänstergruppen GUE/NGL, och deltog i förhandlingen. Enligt Holm ville rådet luckra upp ersättningsprincipen alldeles för mycket, alltså principen att farliga ämnen ska ersättas med mindre farliga så fort sådana dyker upp.
 
– Jag är inte främmande för att ge och ta i en förhandling, säger Jens Holm. Men rådet ville ge alldeles för många väldigt giftiga ämnen undantag från ersättningsprincipen, så att de bara ska behöva hållas under så kallad tillräcklig kontroll. Jag kan inte ta på mitt samvete att låta industrin fortsätta med hormonstörande och cancerframkallande ämnen trots att det finns mindre farliga alternativ.
 
EU:s nya kemikalielagstiftning Reach står inför sitt andra och sista beslut i EU-parlamentet, planerat för december 2006. Sammanbrottet i förhandlingarna ökar risken för att det slutliga avgörandet går till en förlikning mellan EU-parlamentet och ministerrådet.
 
För mer information, kontakta:
Jens Holm (v), EU-parlamentariker: +32 498 598 053 eller 076-847 0328.
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i ”Pressrummet”)


Publicerat

i

av

Etiketter: