Dammbygge i Kina, fråga till EU-kommissionen

Den här frågan har jag skickat in till EU-kommissionen idag. Den kommer sannolikt upp till debatt i EU-parlamentet (i plenum) i december, vecka 50.

Europeiska företags roll i dammbygget Pubugou, Kina
Den snabba ekonomiska omvandlingen av Kina skapar nya sociala spänningar i landet. För fyra år sedan bestämde den kinesiska regimen att dammen Pubugou skulle byggas i Dadufloden. I och med detta dammbygge och på grund av höjningen av floden kommer omkring 100 000 människor tvingas flytta. Kritiska röster påpekar att löften från regimen om ersättningar till dessa människor saknar trovärdighet och att eventuellt nyfördelad jordbruksmark är betydligt mindre produktiv än tidigare jordar. Samtidigt har det folkliga missnöje och motstånd som uppstått bemötts med tystnad. Pubugo är ett av många exempel på dammar som byggs i Kina och som omöjliggör de direkta försörjningsmöjligheterna för miljontals kineser som istället tvingas ut i otrygghet och fattigdom.

Kommissionen har tidigare talat om behovet att påverka Kina i en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Är kommissionen medveten om europeiska företag är involverade i bygget av olika dammar i Kina, och har specifik kritik framfört till den kinesiska regimen kring bygget av Pubugou?

Jens Holm, GUE/NGL


Publicerat

i

av

Etiketter: