Fråga till EU-kommissionen: USA, EU och Kyotoavtalet

Nedan en fråga jag just har skickat iväg till EU-kommissionen. Svar väntas inom sex veckor. 

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen utgör förmodligen vår tids yttersta utmaning. Det upprättade Kyotoprotokollet utgör ett viktigt redskap för att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men det gemensamma arbetet undermineras allvarligt av att världens största utsläppare, USA, inte valt att underteckna protokollet.

Den välkände ekonomen Joseph E Stiglitz argumenterar i en nylig artikel att amerikanska företag subventioneras genom att USA inte valt att ställa sig bakom Kyotoprotokollet. En subvention uppfattas som att ett företag inte betalar den fulla kostnaden för sin produktion. Därför blir det en subvention när kostnader inte täcks för de skador som åsamkas miljön. Enligt Joseph E Stiglitz är det dags att föra frågan till WTO:s tvistlösningsmekanism för orättvis subventionering och därmed lägre priser för produkter från amerikanska företag.

Är kommissionen redo att följa Stiglitz uppmaning och driva frågan om orättvisa subventioner for amerikanska företag i WTO:s tvistlösningsmekanism?


Publicerat

i

av

Etiketter: