Almedalen 2014

Snart är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Jag kommer vara där tisdag till lördag. Mitt program är rätt späckat. 19 schemalagda aktiviteter på fyra dagar! Nedan de offentliga debatter/seminarier som jag medverkar i (obs! jag har annat inbokat också, men det är inte offentliga möten). Kom gärna förbi!

Ti 1/7
9.00-11.00 Miljöaktuellt. Grillning av politiker. Fornsalen Gotlands Museum
12.00-12.50 Fossilfri fordonsflotta. Fornsalen Gotlands museum.
13.30-15.00 Hagainitiativet, Mer action i klimatfrågan, Teaterskeppet
14.45-16.15 The Sea as a Resource. Almedalsbiblioteket.
16.30-17.00 Bilen i framtiden. Debatt mot Lars Tysklind (FP), Skeppsbron. Arr: Bil Sweden.
18.00-24.00 Studiebesök till Stora Karlsö med bl a WWF.

On 2/7
7.45-9.45 Exploatering av alunskiffer. Debatt. Arr: SNF m fl. Strandgatan 18.
10.00-11.00 VD med fika. Hagainitiativet, hamnplats 209. Sofia Arkelsten (M), Jens Holm (V) frågar ut företagsledare om miljö.
11.00-12.00 Mod som förändrar världen. Högskoland, B24.
13.00-14.30 Östersjön 2020 – vad vill de politiska partierna göra för att nå miljömålen? Debatt. Almedalsbiblioteket
15.05-15.20 Debatt miljö- och skogspolitik. Jens Holm (V) Karin Karlsbro (FP). Arr: SNF. Strandgatan 25.
16.00-17.45 Djurfrågor i fokus. Debatt. Arr: Djurens Rätt. Högskolan, B23.
17.00-18.45 Så når vi fossilfri fordonsflotta. Strandgatan 18. Obs! Jens Holm från kl 18.00.

To 3/7
14.00-15.45 Debatt om koldioxidlagring. Arr: Heidelberg group, Cementa, Bastor m fl. Miljöaktuellts arena.
16.00-17.00  WWFs granskning av partiernas miljöpolitik. Arr WWF. Teaterbåten.
17.00-18.45   Vi är laddade – är ni klara? Eon, Sweko, Gröna bilister, m fl, Strandg 18, Sjöbergs bakgård,
19.30         Stora Miljökvällen. Gotlands museum, Strandgatan 14.

Fre 4/7
Vänsterpartiets dag!
10.25-11.00 Sveriges Radio debatt
11.30-12.00 Sveriges Radio. Intervjuas av P5.
14.00-14.30 Vägval Europa: Vilka frågor vill Vänsterpartiet driva på EU-nivå? ARR: EU-kommissionen. Strandvägen, H522.
19.00 Jonas Sjöstedt talar i Almedalen.

Lö 5/7
Hemresa till Stockholm.

Sätt åt matfuskarna

Att vi ska kunna lita på den mat vi äter borde vara något av det mest självklara som finns. Men det är det inte. DN berättar idag om det som är en trend runt om i Europa, nämligen att det finns organiserad brottslighet bakom matfusket. Matfusket är utbrett. Och det finns stora pengar att tjäna. Straffen är nästan obefintliga.

2006 tog riksdag och regering bort fängelsestraffet för den som fuskar med mat. Idag döms endast böter för brott mot livsmedelslagen. Så här i efterhand kan vi konstatera att det var ett mycket dåligt beslut. Vänsterpartiet vill därför skärpa straffen mot de som fuskar med mat. Det är något som dessutom Livsmedelsverket krävt vid upprepade tillfällen av regeringen.

För ett par veckor sedan tog jag upp frågan med både landsbygdsminister Eskil Erlandsson och justitieminister Beatrice Ask. De har inte stängt dörren helt för hårdare sanktioner i livsmedelslagen, men det borde ha kommit för länge sedan och ännu har regeringen inte lagt fram något konkret förslag. Det behövs kanske en ny regering för att det ska bli av… 

Se mina debatter; med Erlandsson och med Ask.

Allt talar mot Förbifart Stockholm

Idag har jag och flera andra ett inlägg mot Förbifart Stockholm, i Dagens ETC. Läs det där eller nedan.

Allt talar mot Förbifart Stockholm
Dagens ETC, 2014-06-23
Tanken bakom Förbifart Stockholm är att den trafik som ska förbi staden inte ska köra igenom. Så tror de flesta ännu i dag men ”Förbifarten” blir ingen förbifart enligt Trafikverkets beräkningar. Högst tre procent av trafiken är genomfartstrafik. Övriga 97 procent är trafik som ska till eller från mål i regionen. Det innebär ökade köer i de centrala delarna – inte tvärtom.

I dag sker 50 procent av arbetsresorna kollektivt. Klimatkrisen kräver ett stopp för utsläpp av växthusgaser. Alla experter hävdar att bilismen därför måste minska kraftigt. Glädjande nog planar nu bilanvändningen ut i hela världen och mycket tyder på en framtida minskning. En utplaning har vi redan sett i bland annat Sverige, Japan och USA.

Förbifart Stockholm bidrar enligt alla prognoser till att bilandelen och utsläppen av växthusgaser ökar. Helt oavsett utvecklingen i övrigt.

Vägprojektet innebär en miljömässig katastrof för Skärholmen och områdena runt Järvafältet.

Samtidigt dras den i tunnel i villaområden och på kungens och Wallenbergs marker på Lovön. I stadens låginkomstområden, redan allvarligt skadade av E4 och E18, förstörs det som är kvar.

Förbifart Stockholm skadar Grimsta och Hansta naturreservat och Natura 2000-områden. Skog huggs ner och vattennivån sänks, vilket torkar ur bäckar och våtmarker. Detta går enligt Miljöförvaltningen inte att kompensera.

Hamnar för byggandet förstör också miljön och skapar buller som stör många människor under den tioåriga byggtiden.

Motorvägen orsakar allvarliga luftföroreningar. I hela tunneln och vid mynningar och ventilationstorn är gifthalterna upp till 100 gånger högre än fastställda gränsvärden för uteluft.

Enligt Trafikverket kommer 20 personer varje år att dö en för tidig död till följd av den dåliga luften i tunneln. Flera tusen kommer att skadas. Även i bilar och bussar kan halterna bli 10-20 gånger över gränsvärdena.

Det är absurt att bygga detta trafikmonster för minst 50 miljarder kronor i en tid när bilismen måste minska, växthusgasutsläppen upphöra, kollektivtrafiken förstärkas och cyklandet öka.

Det vi behöver i dag är inte motorvägar för några få – det är ett kraftfullt regionalt cykelvägnät och en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik för alla.

Vissa tror att det inte går att stoppa mastodontprojektet Förbifart Stockholm. Det är fel. Det är klart att det går. Alla argument talar mot Förbifart Stockholm: miljön, folkhälsan, Stockholms socio-ekonomiska integration och kollektivtrafikens framtida behov. Därför ska Förbifart Stockholm inte byggas. Alla resurser borde gå till kollektivtrafiken och cykeltrafiken.

Jens Holm (V)
riksdagsledamot, bor i Enskede

Ann-Margarethe Livh (V)
gruppledare Stockholms stad, bor i Rinkeby

Läge för omtag av EU-politiken

Jag har ett inlägg i Flamman. Läs det där eller nedan.

Läge för omtag av EU-politiken
Flamman, 2014-06-04
Valresultatet i EU-parlamentsvalet var nog den sista smärtsamma bekräftelsen på att Vänsterpartiet håller på att bli irrelevant som politisk kraft i EU-sammanhang. Det är mycket oroväckande och åtgärder borde vidtas. Vänsterpartiet fick 6,3 procent av rösterna och visst är det en liten framgång jämfört med tidigare val. Men när vi har en högst ouppskattad borgerlig regering och när det blåser vänstervindar borde Vänsterpartiet förstås kunna prestera bättre.
Men det som stör mig mest är att det som tidigare varit vårt trumfkort allt mer håller på att bli en kvarnsten; EU-motståndet. Jag är EU-motståndare. EU-fördraget kräver fri rörlighet för företagen och de tjänster som de vill bidra med. Miljöpolitik, arbetsrätt och andra progressiva grundbultar i politiken är satta på undantag. EU är odemokratiskt; endast tjänstemannaorganet EU-kommissionen får lägga fram förslag till nya lagar, lobbyismen är institutionaliserad och över det hela vakar EU-domstolen som korrigerar alla länder med dryga böter om de inte följer påbuden från Bryssel. EU:s politik gentemot omvärlden är nykolonial, vilket avspeglar sig i såväl fiskepolitik och handelsavtalen som flyktingpolitiken. EU:s gemensamma jordbrukspolitik är en gigantisk byråkratisk pengaslukande och kemikaliepådrivande koloss. Dessutom bygger EU i det fördolda upp en militär komponent, som är mycket oroväckande.

Men i EU-valet vill väljarna veta vad partierna vill göra i Bryssel. Vänsterpartiet har gjort allt för att tala om det. Vi har taggat ned på EU-motståndet, svenskarna har trots allt sagt ja till EU. Men det där förstår inte väljarna. Är man progressiv tycker man att Vänsterpartiet i grunden har goda värderingar, men rösten får istället falla på MP, som inte har motståndet i vägen för sig. Om man dessutom är mer än bara progressiv upplevdes Fi i detta val som ett mer systemkritiskt alternativ och många röster gick därför dit.
Att Vänsterpartiets partistyrelse (PS) dessutom valde att nedprioritera miljön och klimatet; den fråga som väljarna upplevde som viktigast i EU-valet, var ett gigantiskt misstag. Hur kunde PS göra en sådan missbedömning? Att driva ”Inte till salu” funkade inte heller (även om handelsavtalet TTIP kom som en liten men otillräcklig räddningsplanka).

Men valet är passerat och vi kommer att repa oss. Vänsterpartiet har ett gyllene läge inför valen i höst och allt talar för en stor valframgång.
Men vad det gäller EU-frågan måste partiet ta sig en rejäl funderare. Jag vill att Vänsterpartiet, i egenskap av EU-kritiker, ska kunna spela en relevant roll i alla EU-sammanhang. Hur skulle det kunna se ut? Senast 2017 kommer Storbritannien att folkomrösta om sitt EU-medlemskap. Storbritannien har redan nu samtal på gång med Bryssel om möjliga förändringar i avtalet med EU. Man kommer med andra ord att kunna se till att man får långtgående förbättringar i relationen med EU, allt för att britterna ska rösta ja i folkomröstningen. Det här kan Vänsterpartiet dra nytta av. Det är nu läge för en omförhandlad relation till EU även för Sverige.

Kanske skulle Vänsterpartiet kunna lägga fram några förslag på förbättringar av EU. Vi skulle kunna säga: Vi vill ha ett socialt protokoll, en miljögaranti det vill säga att miljö (även folkhälsa och djurskydd) ska överordnas marknaden samt ett bindande undantag från EMU. Om vi får detta släpper vi vårt EU-motstånd, antingen för gott eller för överskådlig framtid.
Detta vore att placera sig i centrum för EU-debatten. Det vore också att faktiskt kunna få igenom något positivt gentemot EU. Och vilka skulle vara bättre skickade att ställa dylika krav än de som just är kritiska till EU.
Skulle vi få igenom våra krav? Jag vet inte, men vi skulle garanterat placera där vi ska vara och påverka. I centrum för EU-debatten.

Jens Holm (v)

Alternativ till Förbifart Stockholm

På fredag 13 juni kommer jag debattera ett av Sveriges dyraste och onödigaste motorvägsbyggen någonsin, Förbifart Stockholm med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Regeringen påstår att motorvägen nu kan börja byggas, trots att den avfärdas av Naturvårdsverket och att det fortfarande pågår flera rättsliga prövningar av bygget. Läs min interpellation nedan. Tillsammans kan vi stoppa detta och istället se till att de 45 miljarderna går till kollektivtrafiken och utbyggd cykelinfrastruktur.

Alternativ till Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm kan bli ett av Sveriges största och dyraste motorvägsprojekt någonsin, med en slutnota kring 45 miljarder kronor (inklusive ränta). Motorvägsbygget kommer att leda till ökad vägtrafik och kraftigt försvåra för Stockholmsregionen och Sverige att nå sina miljö- och kvalitetsmål. Av det skälet avfärdar vår expertmyndighet Naturvårdsverket Förbifart Stockholm. Dessutom kommer ingreppen i delar av Stockholmsområdet att bli omfattande. I Skärholmen och kring norra Järva dras motorvägen i ytläge. Invånarna i dessa områden kommer att få en kraftigt försämrad närmiljö. Partikelnivåerna i Förbifart Stockholms tunnlar kommer att bli så höga att det vissa dagar kommer vara direkt skadligt att resa där. Ännu finns ingen lösning på detta problem.

Stockholmsregionen är i starkt behov av utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter. Det behövs nya tunnelbanelinjer, tvärlinjer för att knytta ihop t-bana och pendeltåg, nya bussar, båttrafik och riktiga cykelbanor (inte livsfarliga cykelfält mitt i vägen). Byggs Förbifart Stockholm omöjliggörs dessa investeringar. Ett konkret exempel på denna motsättning är hur regeringen hanterat intäkterna från trängselskatten i Stockholm. Hittills har inte en enda krona av intäkterna från trängselskatten gått till kollektivtrafiken, trots att en del av syftet var just att kollektivtrafiken skulle byggas ut. Den borgerliga regeringen har tagit alla pengar till vägar, inte minst till de dyra projekteringskostnaderna för Förbifart Stockholm.

Den 15 maj avslog regeringen överklaganden av Förbifart Stockholms arbetsplan. Samma dag annonserade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande att ”Förbifart Stockholm kan börja byggas redan i sommar” (Pressmeddelande näringsdepartementet 15/5-14). Det är ett mycket förvånande uttalande för att komma från ett statsråd eftersom viktiga delar av projektet fortfarande är under rättslig prövning. Delar av Förbifart Stockholm har exempelvis inte fått godkännande enligt miljöbalken. Det ska avgöras av mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. De väntas inte komma med något domslut förrän tidigast i slutet av 2014. Därutöver har delar av detaljplanen överklagats av privatpersoner och organisationer. Dessa överklaganden har ännu inte avgjorts.  Dessutom skriver regeringen i nämnda pressmeddelande att bygget endast kan startas i de delar av ”vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen”. Det torde vara en stor del av bygget som kräver annan lagstiftning än väglagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Avser ministern att påbörja bygget av Förbifart Stockholm innan det slutgiltiga godkännandet från Miljödomstolen och andra rättsliga instanser?

Vilka delar av Förbifart Stockholm bedömer ministern inte omfattas av prövning enligt annan lagstiftning än väglagen?

Hur mycket av intäkterna från trängselskatten i närtid (2014-2018) avser regeringen använda till kollektivtrafik och utbyggd cykeltrafik?

Avser ministern att skrota planerna på Förbifart Stockholm och istället lägga alla pengar på utbyggd kollektivtrafik och cykel- och gånginfrastruktur?

Jens Holm